Skip to content

Rozwijanie kompetencji w Orion Pharma

Chcemy być najlepsi i odnosić największe sukcesy w naszej branży, jeśli chodzi o promowanie dobrego samopoczucia i zdrowia. Oznacza to, że musimy nieustannie się szkolić i wzmacniać kompetencje, zarówno jako jednostki jak i społeczność. Orion wspiera profesjonalny rozwój swojego personelu na wiele sposobów.

Rozwój kompetencji personelu Orion Pharma opiera się na naszej strategii i celach. Rozwój kompetencji promuje nasz biznes. Chcemy zapewnić, że każdy w Orionie posiada kompetencje do spełnienia swoich celów.
 

Szkolenie, mentoring i rotacja zawodowa

Od wielu lat koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności naszych kadry kierowniczej i ekspertów. Systematycznie rozwijamy umiejętności przywódcze zgodnie z zasadami przywództwa Oriona. Nasze metody obejmują kompleksowe programy szkoleniowe dla osób kadry zarządzającej i ekspertów oraz oceny 360º i 180º.

Orion oferuje swoim pracownikom szeroki zakres szkoleń wewnętrznych. Metody rozwoju kompetencji obejmują także mentoring, w którym doświadczeni przełożeni dzielą się wiedzą i doświadczeniem z mniej doświadczonymi pracownikami, a eksperci z różnych dziedzin wymieniają się wiedzą.

Uczenie się w miejscu pracy jest kluczową metodą rozwoju w Orionie. W corocznych przeglądach wydajności każdy pracownik opracowuje indywidualny plan rozwoju wraz ze swoim przełożonym. Orion określił również ścieżki kariery, aby zachęcić pracowników do poszerzania i pogłębiania swoich kompetencji.