Skip to content

Dobre samopoczucie pracowników (well-being)

Działamy aktywnie, aby zapewnić pozytywne środowisko pracy. Chcemy stworzyć miejsce pracy z dobrymi przełożonymi, kolegami, którzy wspierają się nawzajem i budują atmosferę zaufania, ponieważ te czynniki przyczyniają się do dobrego samopoczucia.

Dobre samopoczucie w Orion Pharma ocenia się co dwa lata, przeprowadzając ankietę wśród pracowników. W ostatnich latach Orion koncentruje się przede wszystkim na zarządzaniu kapitałem ludzkim i intelektualnym.

Kompleksowe nagrody i korzyści

Zapewniając personelowi nagrody i korzyści, wspieramy sukces i zachęcamy nasz personel do przestrzegania strategii i wartości Oriona.

Wysokość wynagrodzeń są oparte na tym, jak wymagające są obowiązki na danym stanowisku, osobistej wydajności i kompetencjach. Aby pokazać nasze uznanie dla doskonałej wydajności, oferujemy nagrody oraz premie. Ponadto nagradzamy długoterminowe zaangażowanie w pracę w Orion Pharma premią za wysługę lat.

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy

Ukierunkowana ochrona zdrowia w miejscu pracy to zdrowe i bezpieczne środowisko pracy oraz dobrze funkcjonujące miejsce pracy. Zależy nam na dobrym samopoczuciu w miejscu pracy.

Przeprowadzamy inspekcje zdrowotne według grup wiekowych, aby ocenić zdolność naszych pracowników do pracy. Orion wspiera różnego rodzaju aktywności w celu poprawy kondycji zdrowotnej naszego personelu.

W ramach medycyny pracy przeprowadzane są regularne wizyty w miejscu pracy oraz badania ryzyka, tak abyśmy mogli stale poprawiać warunki zatrudnienia.